MyCoopMed

Terma & Syarat (BM)

 1. Kepentingan Pendedahan 

Ahli baharu diminta untuk memberikan maklumat yang tepat dan relevan yang mereka tahu relevan dengan keputusan kami dalam menerima risiko dan menentukan kadar dan syarat yang akan dikenakan. Jika tidak, ini akan menyebabkan penghindaran sijil, tuntutan tidak dibayar, atau terma dan syarat sijil berubah.

 1. Tempoh Pemprosesan 

Terdapat tempoh pemprosesan tiga puluh (30) hari dari tarikh anggota dilindungi membuat caruman kepada MyKhairat Management Services Sdn Bhd untuk mengambil bahagian dalam pelan perlindungan MyCoopMed dan MyCoopMed Permata. Tempoh ini adalah tempoh yang diminta oleh pengendali takaful kami, Etiqa Takaful dan Zurich Takaful Malaysia untuk memproses aplikasi ahli baharu. 

 1. Tempoh Menunggu 

Terdapat tempoh menunggu atau tempoh sijil matang selama seratus lapan puluh (180) hari dari tarikh anggota dilindungi mengambil bahagian dalam pelan perlindungan MyCoopMed dan MyCoopMed Permata sebelum sebarang faedah dan pampasan dibayar atas perkara yang berlaku. 

Terdapat tempoh menunggu atau tempoh sijil matang selama seratus lapan puluh (180) hari dari tarikh anggota dilindungi mengambil bahagian dalam pelan perlindungan MyCoopMed atau MyCoopMed Permata untuk sebarang tuntutan kemasukan ke hospital kerana penyakit sedia ada atau penyakit tertentu. 

Tempoh menunggu adalah untuk tahun pertama kemasukan ahli sahaja. Tiada tempoh menunggu setelah ahli membuat pembaharuan polisi pada tahun seterusnya.

 1. Tuntutan Bayaran Faedah & Pampasan

Sebarang tuntutan terhadap jumlah faedah dan pampasan adalah tertakluk kepada pakej perlindungan MyCoopMed yang dilanggan oleh ahli. Anggota dilindungi tidak boleh menuntut faedah dan pampasan atas perkara pengecualian Takaful Hospital & Pembedahan (rujuk di sini) dan Takaful Keluarga Berkelompok (rujuk di sini) yang ditetapkan dalam polisi pelan perlindungan MyCoopMed.

 1. Bayaran Balik Langganan Pakej 

Ahli yang dilindungi layak memohon untuk mendapat bayaran balik penuh bagi setiap pakej yang dilanggan jika ahli tidak dapat menuntut apa-apa pampasan dan faedah atas kejadian tertentu yang berlaku dalam tempoh seratus lapan puluh (180) hari dari tarikh pembayaran dibuat. Permohonan bayaran balik akan dipertimbangkan dengan alasan yang kukuh sahaja. Jika permohonan berjaya, sijil pelan perlindungan MyCoopMed akan ditamatkan serta-merta.

 1. Ahli Koperasi

Hanya ahli koperasi sahaja dibenarkan untuk menyertai program perlindungan Takaful MyCoopMed. Bukan ahli koperasi perlu membayar yuran keahlian sebanyak tiga puluh (30) Ringgit Malaysia sahaja seumur hidup dan keahlian akan didaftarkan ke dalam Koperasi Sahabat Karya Berhad di bawah Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad (ANGKASA) bagi melayakkan diri untuk melanggan mana-mana pakej MyCoopMed.

 1. Perubahan Polisi dan Terma & Syarat
  Kami berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan sijil ini pada tarikh pembaharuan sijil yang dibuat oleh ahli pada bila-bila masa. Namun, sebarang perubahan polisi atau syarat sijil pelan perlindungan MyCoopMed akan diberitahu kepada ahli yang dilindungi melalui emel. Maka wajib dipastikan alamat emel adalah alamat yang boleh dihubungi.

Bertarikh pada 31 Dec 2021.

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop